Paschixedda a Las Merdonas: racconto di Natale in lingua sarda

Paschixedda a Las Merdonas è il titolo di questo racconto di Natale in lingua sarda, scritto da Carlo Mulas, più volte vincitore dei più prestigiosi premi letterari della Sardegna, tra cui il Premio Ozieri di Letteratura sarda e il Premio Montanaru.

Il racconto riprende l’atmosfera briosa e originale dell’ormai famoso Sa metropis de Las Merdonas, già vincitore della sezione Prosa in Lingua sarda al Premio Montanaru di Desulo nel 2005.

Buona lettura – Spassiarì!

Paschixedda a Las Merdonas: racconto di Natale in lingua sarda

Sa de is merdonas est un’arruga longa e strinta chi currit in mesu a is domus sdorrocadas de is bombas de sa segundu gherra mondiali. Su logu si ddu funti pinnicau is topis, arrangendi stampus e alascendi bassas. E no seu chistionendi de sorigheddus de su sartu, ma merdonas de tzitadi, mannas che proceddus.

Una borta però no fiat diaici, ca ainnant’‘e su cumentzu de sa gherra, pren’‘e gatus su logu fiat. E topis pagu e nudda. Ma cun sa gherra e su fàmini a garronis, de is arrugas, is gatus, bolaus in deretura fìant aintr’‘e is pingiadas e is tianus de sa genti. Poita ca sa petza de gatu fiat bona e fiat s’ùniga cosa de papai. Dda coxinànt in dònnia manera: a suchitu, a scabèciu, a bombas e a burrida. Sa genti no andàt prus anch’e su carnatzeri, ma su pisiteri nci fiat.

E candu is aèrius ameriganus ìanta inghitziau a bombardai de manera grai sa tzitadi, e genti morta ci ndi fiat a muntonis in dùnnia arrenconi, de sòrixis ndi fìanta arribaus medas, e dunniunu ndi fiat calau cun totu sa parentalla sua avatu. Fìant arribaus de dùnnia logu: de su sartu e de is biddas, de terramanna e de is isuleddas, de is mògorus e de is montis.

In pagu tempus, sa colònia de topis de Casteddu ndi fiat bessida sa metròpoli de merdonas prus manna de su mundu. Las Merdonas dda tzerrianta: sa repùbrica indipendenti de is topis sardus.

Su nòmini a sa spanniola ddu iat scioberau una familla de merdonas de orìgini ibèriga de is prus antigas chi nci bivìanta. E poi fiat togu ca teniat unu sentidu a tipu Las Vegas o Los Angeles. Logu de conchista insomma, aundi ìant agatau, intr’‘e is bassas e is domus sdorrocadas, chilus e chilus de merda, àliga e puresciori chi ddis permitìat de podi bivi sanas e lìberas.

Comuncas, is arratzas bècias si funt amesturadas a is noas, e nd’est bessia una comunidadi de merdonas metìcias, aundi is ischìlius de su Sud s’amestùrant cun is gannitus de su Nordu. E totus agiannìtant cun totus.

Figureussì chi de s’Austràlia puru nd’est arribada una truma de etòlogus e de spertus de zoologia po ddas studiai, a is merdonas de Casteddu. Custus òminis scìpius e studiaus anti girau totu su mundu, ma una cosa di aici no dd’ìanta bia mai, nemancu in Ìndia o in Amèriga. Custu poita sa metròpoli de Las Merdonas est cosa stravanada, ca si permitit de studiai e cumprendi su connotu de custas bèstias sàbias. Ca issas puru, che is òminis, tènint festas e traditzionis chi po s’etologia est unu scusòrgiu de importu mannu.

Difatis, is cristianus si crèint di essi is solus a fai festa po Paschixedda, ma aici no esti.  Intzandus, po cumprendi unu pagu mellus su connotu insoru, apu pediu agiudu a Jack Black, su scentziau merdoneri famau de s’Universidadi de Sidney.

“Is merdonas – m’at contau s’etòlogu – anti cuncurdau unu sistema simbòligu sotziali chi assimbillat meda a su de is cristianus ma chi funtziònat mellus de su nostru, ca nd’anti bogau a pillu unu personàgiu stravanau chi portat is donus a is merdonas piciocheddeddas. Custu no tenit sa cara de un’òmini bèciu a braba bianca, no est truddoni, no si ponit bistius arrùbius a tipu tontu. In conca no portat nemancu unu capeddu a sa moda de is iscimprus, e no si movit a slitta e a rennas. E no ddi nanta nemancu Babbai Nadali o Mamma Paschixedda.

A custa figura mìtiga de su connotu istòrigu merdonescu, Tziu Rundeddu ddi nanta.

Tziu Rundeddu assimbillat a un’arratapignata niedda bolendi me in su celu de Casteddu, de-i cussas mannas cun-d una strempara de alas a tipu bòing. A ddu castiai sceti, a is merdonas pipias ddis calat guta sirena. Ca est lègiu, ma lègiu meda, poita ca sa cara de una gatu niedda e cuatru francas a ungras longas e beni acutzadas portat. Ma no est po custas arrexonis chi ddu tìminti.

Difatis, Tziu Rundeddu tocat a s’‘enna de totus is domus aundi nci funti merdoneddas: a is chi anti fatu a bonas ddis arregalat giogus, durcis e librus po imparai a ligi, a cumprendi su mundu e a no essi scraus; a is chi anti fatu a malas ddis donat giogus, durcis e s’ùrtimu libru de Bruno Vespa chi depint ligi ammarolla. E poni menti a mei chi is merdoneddas malas s’annu chi benit ant a fai a bonas de seguru”.

Paschixedda a Las Merdonas: scarica il testo in formato PDF

Scàrriga su contu in PDF – Scarica il racconto in PDF

eBook Indibooks Amazon


Natale in Sardegna

Share
eBook Indibooks Amazon